Personvernerklæring

Stiftelsen Make Possible er opptatt av å ivareta personvernet til våre faddere, gavegivere og alle andre samarbeidspartnere. Vi respekterer den enkeltes rett til å ha kontroll over egne personopplysninger. Vi behandler og håndterer alle opplysninger konfidensielt.

Vi innhenter kun informasjon som er nødvendig for å kunne ivareta våre forpliktelser overfor deg som støtter eller på annen måte er engasjert i vårt arbeid. Opplysningene blir slettet når lagring ikke lenger ansees å være nødvendig. Behandlingsansvarlig er daglig leder.

Dine rettigheter

Du kan når som helst be om å få innsyn, få rettet eller slettet personopplysninger vi har lagret om deg. Du kan også reservere deg mot tilsending av post eller annen kommunikasjon fra oss. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Make Possible, Mathias Bruns gate 19, 8657 Mosjøen.

Postadresse: Make Possible, Postboks 373, 8651 Mosjøen.

Web: makepossible.no

E-post: Se makepossible.no

Telefon: 904 01 822

Facebook: facebook.com/mapmakepossible

Formål med registrerte opplysninger

Stiftelsen Make Possible registrerer kun personopplysninger som du frivillig har levert til oss på papir, via registrerings-/ kontaktskjema på våre nettsider eller i samtale. Formålet med å lagre opplysninger kan variere med hvilken type informasjon vi registrerer. (Se nedenfor.)

Registrerte opplysninger

Faddere, gavegivere og andre samarbeidspartnere:

Vi registrerer navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle gavebeløp den enkelte har gitt og eventuelle varer som en har kjøpt. Informasjonen er lagret for å kunne oppfylle

stiftelsens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov.

Stiftelsens arbeid er hovedsakelig basert på frivillige gaver. Kontaktinformasjon til gavegivere er også lagret for å kunne ta kontakt, sende ut giroblanketter og relevant informasjon om vårt arbeid. Vi registrerer ikke personnummer eller annen sensitiv informasjon om våre gavegivere eller andre samarbeidspartnere.

Ansatte, arbeidssøkende og frivillige medarbeidere:

Stiftelsen har i dag ingen ansatte. Alt arbeid foregår på frivillig basis. Vi registrere navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnummer til frivillige medarbeidere. Informasjonen blir lagret for å kunne ta kontakt og sende relevant informasjon vedrørende vårt arbeid.

Hjemmeside og e-post:

Stiftelsen Make Possible bruker informasjonskapsler på vår hjemmeside for å gi deg en bedre og mer relevant brukeropplevelse. Vi lagrer ingen informasjon om deg som besøker makepossible.no (utover det du eventuelt frivillig fyller ut i registrerings-/ kontaktskjemaene, som kontaktinformasjon og eventuelle meldinger og e-post du sender oss).

Hva må du gjøre?

Du behøver ikke gjøre noe som helst dersom du er enig i vår personvernserklæring (over). Dine data er allerede trygge hos oss. EUs personvernlov sørger i tillegg for at alle personopplysninger som er lagret om deg skal være lett tilgjengelig for deg og ha, om mulig, en enda bedre beskyttelse enn tidligere lovgivning har krevd.