STIFTELSEN MAKE POSSIBLE

Hjelper deg
å hjelpe

foreldreløse barn til en trygg
oppvekst og en bedre fremtid

NB: 100% av gaver fra privatpersoner går til formål

Gi et foreldreløst barn en trygg
oppvekst og en bedre framtid:

Bli fadder i dagkr 300,- pr fadderbarn
Vår visjon er å gi foreldreløse barn en god fremtid, et trygt hjem og en omsorgsfull familie.

Sponsorer

Kilden, Alta Orthex Group, Oslo Philip AS, Mosjøen Jorem Eiendom AS Barth, Mosjøen

Du kan utgjøre en stor forskjell

Sinyati fra Tanzania fant kun noen maiskorn å spise. Etter seks måneder holdt det på å gå fryktelig galt.

Jordhytta hvor foreldreløse Sinyati bodde sammen med brødrene sine før hun ble tatt hånd om av faddere i Norge.

I januar 2008 besøkte Make Possible en gruppe Masaier som holder til, ikke langt fra Kilimanjaro, nord i Tanzania. Som så mange andre steder i Afrika, lever mange barn uten foreldre. Flere av disse barna har vært nødt til å forsørge seg selv, uten nødvendig omsorg fra voksenpersoner.

Sinyati i 2008.

Lille Sinyati (6) var et av disse barna. Da vi besøkte masaiene, hadde Sinyati gått nærmere et halvt år uten å kunne spise seg ordentlig mett. I det tørre fjellandskapet hadde hun kun funnet rester etter siste maisinnhøstning. Hun fant noen tørre maiskorn her og der, og levde så godt hun kunne på det.

Sinyati mistet begge foreldrene da hun var ganske liten. Etter at foreldrene døde, har hun og hennes tre eldre brødre bodd i familiens jordhytte. Brødrene var i den heldige situasjon, at de var gamle nok til å gå på skolen. På skolen fikk de servert et måltid mat hver dag. Siden det tar over fire timer å gå til og fra skolen, måtte de stå opp mens det ennå var mørkt ute. Sinyati har derfor måtte klare seg på egen hånd det meste av dagen.

Sinyati i 2011.

Etter at Sinyati fikk egen fadder i Norge i 2008 har hun fått et helt nytt liv. På skolen lærte lille Sinyati å lese og skrive, noe hun stolt kunne vise oss da vi besøkte masailandsbyen igjen etter et par år. Senere i livet har Sinyati utmerket seg som en av de flinkeste elevene på Secondary School (Tilsvarende videregående skole her i Norge). Akkurat nå har Sinyati tatt fatt på de siste to årene av totalt seks år på Secondary School. Hun har fått plass på en av landets beste skoler, der hun også skal forberede seg for opptak til legestudiet.

Hvorfor legestudiet? Når vi spør smiler Sinyati lurt og forteller oss at hun vet hva det vil si å ha det vanskelig. Nå ønsker hun å hjelpe barn som er syke og fattige så også de kan få en tryggere oppvekst og en bedre framtid.

I dag forbereder Sinyati seg til legestudiet.

Våre prosjekter Masai-girl Prosjektet

Masaiene er blant de fattigste menneskene i Øst-Afrika. Til tross for press fra den moderne verden har masaiene allikevel forsøkt å opprettholde sin tradisjonelle livsstil og sin kulturelle identitet.

I denne sammenheng har masaiene også bevart et system som undertrykker både kvinner og barn. Dette gjelder ikke minst ytringsfriheten, retten til utdanning og retten til å selv å bestemme om, når og hvem man skal gifte seg med.

I dag blir jenter helt ned i 9–10 års alderen tvunget inn i ekteskap til tross for at de verken er følelsesmessig eller fysisk moden til det. Inngåtte ekteskap i ung alder er den største årsaken til at nettopp masaijenter dropper tidlig ut av skolen. I følge kulturen blir jentene omskjæret i ung alder. Og når en jente først har blitt omskåret er videre skolegang helt uaktuelt. Omskårne jenter blir latterliggjort av sine klassekamerater dersom de fortsetter på skolen. I følge kulturen er det kun barn som går på skolen, og ingen som er omskårne. De betraktes som voksne.

Foreldreløse jenter er en spesielt utsatt gruppe blant masaiene. Ofte blir jenter som mister sine foreldre betraktet som en belastning for masai-samfunnet. Dessverre blir løsningen ofte å gifte bort de foreldreløse barna så raskt som mulig. Den unge jenta vil da i prinsippet bli en tjener eller slave i et nytt hjem. Dermed blir det ingenting av jentas egne drømmer om en god utdannelse, det å kunne tjene egne penger og etter hvert finne seg en god ektemann.

Blant masaifolket har Make Possible allerede startet flere nye prosjekt for å hjelpe foreldreløse jenter, men også jenter som bor hjemme hos egne foreldre. I samarbeid med lokale myndigheter, lærere og de eldste mennene i masai-landsbyene (øverste myndighetspersoner blant masaiene), har det i første omgang blitt satt i gang et omfattende opplysningsarbeid om barns rettigheter. Resultatene så langt er at flere voksenpersoner begynner å se verdien av barnas utdanning og nye holdninger er i ferd med å etableres.

Mateves School

Barn blir totakt forvandlet når de får de grunnleggende behov møtt

Make Possible åpnet i 2014 en ny skole i Mateves i Arusha, nord i Tanzania. Her får om lag 300 foreldreløse barn gå på skole hver dag. Flere av disse barna har i utgangspunktet ingen til å forsørge seg. De av barna som etterhvert har fått egen fadder i Norge har med det også fått et nytt sted å bo. De av barna som ennå ikke har egen fadder, får i alle fall et varmt og næringsrikt måltid mat hver dag på skolen. I tillegg sender sjenerøse mennesker i Norge sko, klær og leker med når representanter fra Make Possible og faddere fra Norge reiser på besøk. Samtidig pågår arbeidet for fullt i Norge for å skaffe alle barna en fadder.

Mange av barna som går på Mateves School har hatt en vanskelig start på livet. I tillegg til å ha mistet sine egne foreldre, har noen av barna blitt mishandlet og misbrukt av mennesker som egentlig skulle ta seg av dem. Etter at de kom til skolen har noen barn blitt omplassert i trygge hjem. Etter få uker ser vi en stor forskjell på disse barna.

Ved siden av de 300 foreldreløse barna, er skolen også åpen for barn som har foreldre. Den daglige driften av skolen finansieres delvis av skolepenger fra foreldrene til disse barna.

Mferjii

Foreldreløse barn får gå på skole

I varme og ekstremt tørre «Rift Valley» nord i Tanzania bor det mer enn hundre foreldreløse masaibarn. Fattige landsbyboere gjør sitt aller beste for å hjelpe disse barna. Det store problemet er imidlertid at det finnes så få voksne her.

Skolene i Tanzania er gratis for alle. Det eneste kravet er at elevene skal ha skoleuniform. Dette er ofte årsaken til at foreldreløse barn ikke går på skolen. det er ingen som kjøper skoleuniform til dem. I Norge har sjenerøse mennesker sørget for at barna har fått både skoleuniform, et bedre sted å bo, samt all den omsorg som barna trenger hver dag.

Tumaini Home

I Arusha, ikke langt fra det berømte fjellet Kilimanjaro, lever mange barn uten foreldre.

I 2007 startet Make Possible et prosjekt som i dag går under navnet Tumaini Home. Tumaini Home er et familiehjem der et ektepar som selv ikke har egne barn har fått rollen som fosterforeldre til en stor gruppe barn. I dag bor det 15 barn i Tumaini Home. Når barnas skoledag begynner, er det ingen behov for transport Familiehjemmet ligger kun et par hundre meter fra en av våre gode samarbeidsskoler, Tumaini School. Dette er en privatskole som drives av et pensjonert ektepar fra Danmark. Skolen har ansatt de beste lærere noe som har bidratt til at kvaliteten på undervisningen er blant de beste i Tanzania.

Etter hvert som barna blir eldre, får de muligheten til høyere utdanning på Secondary School. Det finnes ingen Secondary Schools i nærheten av Tumaini Home, så barna må flytte hjemmefra når de skal fortsette med utdannelsen. Med hjelp fra faddere i Norge, er ikke dette noe problem. Faddere dekker kostnader til både skolegang, kost og losji.

Zekana

Mange familier i Øst-Afrika rammes av AIDS hvor mødrene har både mistet sin mann og selv blitt smittet. Å stå i en slik situasjon, hvor man blir etterlatt med barn og samtidig har en livstruende sykdom, er helt forferdelig.

Make Possible har etablert en helt spesiell arbeidsplass for kvinner som er rammet av HIV/aids. På Zekana produserer kvinnene varer som både er flotte å se på, og nyttige i bruk.

Zekana Women group er et "hjelp til selvhjelp" program. Her får kvinnene vise hva de er istand til å gjøre med sine egne hender, samtidig som de har sosialt felleskap i verdige omgivelser. Her skapes det nytt håp og en ny hverdag der de på nytt kan ta vare på seg selv og sine egne barn.

Kamuli Childrens Home

I barnelandsbyen Kamuli Childrens Home (etablert januar 2008) har 128 foreldreløse barn funnet et nytt hjem. Mange av barna har opplevd å miste det viktigste i livet – sine foreldre. Noen av barna har fortsatt en mor eller far, men foreldrene har ikke vært i stand til å dekke barnas mest grunnleggende behov. Økonomisk sett kan det å miste en av foreldrene av og til være minst like utfordrende som å miste begge. Dersom far dør, mister moren all inntekt til husholdningen, og det blir vanskelig å skaffe nok mat til barna. I slike situasjoner er også skolegang for barna helt utelukket.

Vi søker å finne vinn – vinn situasjoner, der den enes behov medfører et samspill som bedrer situasjonen både for de som hjelper, og for de som blir hjulpet. Det lever mange enker i Afrika. Noen av dem har ikke bare mistet sin ektemann, men også barna og av og til resten av den nære familie. Disse enkene har det ofte svært vanskelig, uten inntekter og ofte uten det aller mest nødvendige i livet.

Ved å tilby enker å innta rollen som mødre for små grupper foreldreløse barn, skaper en ny familieinstitusjon. Barna får den nødvendige kjærlighet og omsorg og en ny mulighet i livet etter tapet av sine egne foreldre. Samtidig får kvinnene en ny familie der det er behov for henne, og med det får hun også mye av sin verdighet tilbake. Den nye familiesituasjonen skaper fremtid og håp for alle.

I barnelandsbyen er det mange arbeidsoppgaver som skal ivaretas for at barnas behov skal bli møtt på en skikkelig måte. Ekteparet Fred og Prossy Sempijja har det overordnede ansvaret for driften av barnelandsbyen.

I tillegg har fire enker, Fida Nanangwe, Mirembe Damali, Naigaga Prossy og Uayola Nakisige, påtatt seg ansvaret for hver sin gruppe barn. Mye av tiden deres går med på matlaging, klesvask og å følge opp barna i forhold til skolearbeidet.

Liz Nampijja er utdannet sykepleier, og sørger blant annet for at alle barna får en grundig sjekk når de flytter inn i barnelandsbyen. Liz bruker også tid på å lære barna grunnleggende hygiene, følge barna til sykehuset for nødvendige vaksiner og medisiner når det skulle behøves. I følge Liz er hennes viktigste oppgave å sørge for at barna får riktig næring, holder seg rene og er nødvendig beskyttet mot malaria og andre sykdommer.

Lydia Nakla har sin utdannelse innen økonomi og ledelse fra universitetet i Kampala. Hun har ansvaret for det administrative arbeidet i landsbyen og sørger for at krav og pålegg fra landets myndigheter blir fuglt opp. Sammen med regnskapsfører Stephen Lungu, sørger Lydia for god styring på økonomien. Om natten har Lydia sørget for at det alltid er en nattevakt på plass for å ivareta sikkerheten til barna og de voksne som bor i landsbyen.

Prosper Home

Mubende-prosjekt har gitt 15 barn en ny fremtid!

Prosjektet i Mubende ble etablert sommeren 2015. Familien Prosper har åpnet sine dører og bruker sin tid på å gjøre livet lettere for fattige mennesker og foreldreløse barn i byen Mubende, vest i Uganda.

Det er mange barn i Mubende som lever uten foreldre. For barna som har fått egen fadder fra Norge, får alt de trenger av mat, klær, sko, helsetjenster, skolegang og ikke minst, et trygt hjem å vokse opp i.

Det er satt i gang inntektsgivende aktiviteter, som gjør at prosjektet er mindre avhengig av overføringer fra Norge. Ved siden av å dyrke frukt, bær og grønnsaker, har prosjektet også eget oppdrett av geiter og kveg.

Innsamlingskontrollen

Ekstern kontroll for din trygghet

Ekstern kontroll for din trygghet

Make Possible er etablert som en stiftelse, er underlagt stiftelsesloven og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Stiftelsen er dermed også revisjonspliktig. Allikevel mener styret i Make Possible at en tilleggs registrering hos Innsamlingskontrollen vil gi en ekstra trygghet for alle som støtter stiftelsens arbeid økonomisk.

På slutten av 2014 besluttet derfor styret i Make Possible å søke om registrering i Stiftelseskontrollen. I løpet av sommeren 2015 ble søknaden sendt inn og godkjent.

Innsamlingskontrollen skriver: Det finnes ingen lovbestemmelser i Norge som direkte regulerer hvordan en pengeinnsamling skal foregå. Innsamlingskontrollen (IK) gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt. (Les mer på innsamlingskontrollen.no)

Se våre regnskaper og les mer om oss på Innsamlingskontrollens egen hjemmeside.

Om Stiftelesen Make Possible

Hjelper deg å hjelpe

Stiftelsen Make Possible hjelper deg å hjelpe foreldreløse barn

Stiftelsen Make Possible (MAP) ble opprettet 17.12.07 med det formål å gi foreldreløse barn en god fremtid, et trygt hjem og en omsorgsfull familie. I prinsippet er ikke formålet geografisk begrenset til Afrika, men for øyeblikket har stiftelsen ti prosjekter i fem forskjellige afrikanske land: Etiopia, Kenya, Malawi, Tanzania og Uganda.

Når vi i formålsparagrafen nevner “God framtid” mener vi at barna skal få mulighet til grunnskole etterfulgt av fagutdanning på yrkesskole eller universitetsnivå. Gjennom utdanning skal barna være rustet til å forsørge seg selv og sin eventuelle fremtidige familie.

Med “trygt hjem” mener vi at barnet skal få bo i et hus/hjem som har tilstrekkelig standard i forhold til normalstandarden i det landet barnet bor i, samt at barnet får vokse opp i omgivelser der sikkerhet og trygge rammer har prioritet.

Med ”omsorgsfull familie” mener vi et fellesskap der alle bidrar til gjensidig å utvikle hverandres ressurser og ferdigheter. En familie der barna får nødvendig oppmerksomhet og betingelsesløs kjærlighet og omsorg i enhver situasjon.

Stiftelsen finansierer virksomheten først og fremst ved frivillige gaver og dernest ved salg av annonser, kalendere og gaveartikler. Stiftelsen er godkjent av Innsamlingskontrollen i Norge og revideres av ES Revisjon i Narvik.

Innsamlede midler benyttes til:

  • Skolegang, mat, klær, helsetjenester
  • Bygging av skoler og boliger der foreldreløse får bo med en ny familie
  • Igangsetting av matproduksjon og andre aktiviteter for å gjøre hvert prosjekt mest mulig selvfinansiert

Stiftelsens grunnlegger, Jan Nestvold, er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen, og sitter som styreleder i stiftelsen. Motivasjonen for å etablere stiftelsen var et ønske om å hjelpe foreldreløse barn på en kostnadseffektiv måte der høyest mulig andel av de innsamlede pengene skulle komme barna til gode. Siden oppstarten i 2007 har 100% av gaver fra enkeltpersoner og organisasjoner gått til formål, mens administrasjonskostnader har blitt finansiert av annonser og andre salgsinntekter. Stiftelsen har ingen ansatte i Norge. All aktivitet utføres av frivillige medarbeidere rundt omkring i hele landet.

Make Possible ønsker også å skape et engasjement i Norge. De som ønsker å hjelpe et eller flere foreldreløse barn, skal ha mulighet til dette gjennom frivillig innsats og / eller gjennom å registrere seg som fadder.

I henhold til FNs Barnekonvensjon er vi er opptatt av at alle barn, uavhengig av nasjonalitet, religion og politikk skal få hjelp.