Se vårt arbeid

 • UGANDA

  Prosjekter:

  • "Kamuli Children's Home" i Kamuli i Øst-Uganda.
  • "Prosper Home" i Mubende i Vest-Uganda.

  .

  "Kamuli Children's Home", Kamuli, Øst-Uganda

  108 foreldreløse barn har fått nytt hjem!

  I barnelandsbyen Kamuli Children's Home (etablert januar 2008) har 108 foreldreløse barn funnet et nytt hjem. Mange av barna har opplevd å miste det viktigste i livet – sine foreldre. Noen av barna har fortsatt en mor eller far, men foreldrene har ikke vært i stand til å dekke barnas mest grunnleggende behov. Økonomisk sett kan det å miste en av foreldrene av og til være minst like utfordrende som å miste begge. Dersom far dør, mister moren all inntekt til husholdningen, og det blir vanskelig å skaffe nok mat til barna. I slike situasjoner er også skolegang for barna helt utelukket.

  Vi søker å finne vinn – vinn situasjoner, der den enes behov medfører et samspill som bedrer situasjonen både for de som hjelper, og for de som blir hjulpet. Det lever mange enker i Afrika. Noen av dem har ikke bare mistet sin ektemann, men også barna og av og til resten av den nære familie. Disse enkene har det ofte svært vanskelig, uten inntekter og ofte uten det aller mest nødvendige i livet.

  Ved å tilby enker å innta rollen som mødre for små grupper foreldreløse barn, skaper en ny familieinstitusjon. Barna får den nødvendige kjærlighet og omsorg og en ny mulighet i livet etter tapet av sine egne foreldre. Samtidig får kvinnene en ny familie der det er behov for henne, og med det får hun også mye av sin verdighet tilbake. Den nye familiesituasjonen skaper fremtid og håp for alle.

  I barnelandsbyen er det mange arbeidsoppgaver som skal ivaretas for at barnas behov skal bli møtt på en skikkelig måte. Ekteparet Fred og Prossy Sempijja har det overordnede ansvaret for driften av barnelandsbyen.

  I tillegg har fire enker, Fida Nanangwe, Mirembe Damali, Naigaga Prossy og Uayola Nakisige, påtatt seg ansvaret for hver sin gruppe barn. Mye av tiden deres går med på matlaging, klesvask og å følge opp barna i forhold til skolearbeidet.

  Liz Nampijja er utdannet sykepleier, og sørger blant annet for at alle barna får en grundig sjekk når de flytter inn i barnelandsbyen. Liz bruker også tid på å lære barna grunnleggende hygiene, følge barna til sykehuset for nødvendige vaksiner og medisiner når det skulle behøves. I følge Liz er hennes viktigste oppgave å sørge for at barna får riktig næring, holder seg rene og er nødvendig beskyttet mot malaria og andre sykdommer.

  Lydia Nakla har sin utdannelse innen økonomi og ledelse fra universitetet i Kampala. Hun har ansvaret for det administrative arbeidet i landsbyen og sørger for at krav og pålegg fra landets myndigheter blir fuglt opp. Sammen med regnskapsfører Stephen Lungu, sørger Lydia for god styring på økonomien. Om natten har Lydia sørget for at det alltid er en nattevakt på plass for å ivareta sikkerheten til barna og de voksne som bor i landsbyen.

  "Prosper Home", Mubende, Vest-Uganda

  Nytt prosjekt har gitt 15  barn en ny fremtid!

  Prosjektet i Mubende, "Prosper Home" ble etablert sommeren 2015. Familien Prosper har åpnet sine dører og bruker sin tid på å gjøre livet lettere for fattige mennesker og foreldreløse barn i byen Mubende, vest i Uganda.

  Foreløpig har fem foreldreløse barn fått en ny familie i et nytt hjem. Disse barna har hatt en vanskelig start i livet, men nå sørger faddere hjemme i Norge for at barna får mat, klær, sko, helsetjenster, skolegang og et trygt hjem å vokse opp i.

  I tillegg har ti barn som kommer fra fattige familier i Mubende fått hjelp hjemme der de bor. Også her er det faddere i Norge som dekker kostnader til mat, klær og skolegang. De fleste av disse bana har ikke gått på skole tidligere.

  Det er mange barn i Mubende som lever uten foreldre. Før vi utvider programmet og tar imot flere barn, skal det settes igang inntektsgivende aktiviteter, som vil gjøre prosjektet mindre avhengig av overføringer fra Norge. Planene inkluderer dyrking av frukt, bær og grønnsaker, men også geite- og fiskeoppdrett.

  Grønnsaker skal dyrkes rundt husene der barna bor. Mens geite- og fiskeoppdrettene skal finne sted et stykke utenfor Mubende. En nær venn av prosjektet eier mye land, og han har stilt store arealer til vår disposisjon. Inntektene fra geite- og fiskeoppdrettene vil få store konsekvenser for utviklingen videre for prosjektet.

  FAKTA OM UGANDA

  1280px-Flag_of_Uganda.svgHovedstad: Kampala
  Befolkning: ca 31,3 millioner, ca 50% er under 15 år
  Språk: Engelsk, Ganda eller Luganda
  Grenser: DR. Congo, Rwanda, Sudan, Tanzania og Kenya
  HIV/Aids: ca 4.1 % av befolkningen lever med Hiv/Aids

 • MALAWI

  Prosjekter:

  • "Fountain of Hope"
  • "Abundant Life Center"

  Fountain of Hope, Mitundu, Malawi

  Faddere i Norge sørger for at barna får mat, klær, skolegang.

  Foreldreløse barn i alderen 5 - 12 år er tilknyttet skolesenteret "Fountain of Hope" (FoH). Siden oppstarten i Malawi har vi hatt et tett samarbeid med denne lokale organisasjonen. I 2007 bygget FoH et stort skolesenter som ble finansiert av sjenerøse mennesker fra Canada. Hver morgen kommer de foreldreløse barna til dette senteret der de får både undervisning og sunn mat. Driften av skolesenteret har siden 2010 vært fullfinansiert av frivillige gaver fra faddere og annonsører i informasjonsbladet "Make Possible".

  Syv lærere og flere frivillige medarbeidere har hendene fulle med å sørge for at barna får det de trenger hver dag. Når skoledagen er over, går barna hjem til sine egne eller andres besteforedlre som har åpnet sine hjem for barna.

  Mange barn står fortsatt på venteliste for å få plass på FoH-senteret. Det er planer om å bygge boliger på området, slik at barna som har behov for nytt sted å bo, kan få flytte inn sammen med en "ny familie". Flere barn har behov for et nytt sted å bo fordi menneskene de bor hos er svært gamle eller fordi de bor langt unna senteret.

  Abundant Life Center, Malawi

  Nytt barnehage- og dagsenter deler ut mat

  Prosjektleder Moses Njovbu og Abundant Life Center (ALC) sørger for at mer enn hundre barn nå får mat, klær og skolegang. Disse barna bor hos fosterfamilier som vi samarbeider med.

  Målet er at dette prosjektet i løpet av få år skal være 100% selvfinansiert. Sammen med den lokale ledelsen ønsker vi å utvide matproduksjon. Make Possible kjøpte et stort landområde for et par år siden. Her er det i dag satt opp et barnehage- og førskolesenter som samtidig fungerer som en matstasjon for de foreldreløse barna som bor i området.

  Det er store muligheter for å kunne overta noen av naboeiendommene, og dyrke all den maten som trenges. I tillegg har ALC for ikke lenge siden startet oppdrett av griser og høns. Inntektene fra dette arbeidet vil være med å finansiere lærerlønninger og andre kostnader i fremtiden. For at alt dette skal bli en realitet, må det invisteres noe mer i enkle driftsbygninger og i å sette opp gjerder der det skal dyrkes grønnsaker, slik at dyr ikke kommer til og spiser opp avlvlingene.

  FAKTA OM MALAWI

  Flag_of_MalawiHovedstad: Lilongwe
  Befolkning: ca 13,9 millioner, ca 46 % er under 15 år.
  Språk: Engelsk og Chichewa
  Grenser: Tanzania, Mosambik og Zambia
  Hiv/Aids: ca. 14,2 % av befolkningen lever med Hiv/Aids (2003)

  Malawi er rangert som det sjette fattigste land i verden, 52 % av befolkningen lever under fattigdomsgrensen og forventet levealder er 37 år.

  Make Possible arbeider i Malawi for at foreldreløse barn skal få en tryggere oppvekst og en bedre fremtid. Vi planlegger å bygge hus i nærheten av skoler, slik at barna kan få et trygt hjem, god mat og skolegang. Vil du være med å hjelpe foreldreløse barn i Malawi? Send en e-post til post@makepossible.no

 • TANZANIA

  Prosjekter:

  • Saras Home, Arusha
  • Bibbis Home, Arusha
  • Mateves school, Arusha
  • Zekana Women group, Arusha
  • Monduli Juu Orphans Project, Monduli Juu og Mfereji

  Sara`s Home, Arusha, Tanzania

  Daglig sørger Sarah og Joseph for at 15 barn får mat, klær og skolegang.

  Allerede i 2007 var Sarah og Joseph i gang med å drive en skole for foreldreløse barn.  Sarah hadde en drøm om å hjelpe foreldreløse barn, og leide derfor et skolelokale i nærheten av Arusha der hun selv underviste 100 barn. Men leien for lokalet ble dessverre for høy og skolen måtte etter hvert legges ned. Sarahs familie og de hundre barna måtte finne et nytt sted å holde til. Nitti barn fikk plass hos fosterforeldre rundt omkring i Arusha, mens de ti vanskeligst stilte barna fikk bo hjemme hos Sarah og Joseph i et nytt lite hus.

  Etter en tid kom det til et samarbeid mellom Sarah og Joseph og Make Possible. Siden 2012 har femten barn bodd sammen med Sarah og Joseph. I dag går alle disse barna på skolen. De spiser sunn og god mat, der mesteparten kommer fra egen hage.

  Sarah og Joseph er svært takknemlige for hjelpen de har fått fra norske faddere. De sier de er rørt over at mennesker som bor så langt unna bryr seg om hvordan de har det i Afrika. De er glade for at de kan gi de i den kommende generasjon som trenger det, en ny start i livet.

  Bibi`s Home, Arusha, Tanzania

  Det nye omsorgshjemmet Bibi´s Home ligger bare et steinkast unna Make Possible nye skole Mateves der mange av de foreldreløse barna tilbringer mye av dagen. Husmor Bibi har lang erfaring i å oppdra barn, og det kommer godt med ettersom huset hun nå har ansvar for, har kapasitet til å huse 18 barn. Det er dobbelt så mange som i dag.

  Det er et viktig mål for Make Possible at ethvert prosjekt så snart som mulig skal bli økonomisk uavhengig. Matvareprisene stiger fort over hele Afrika, og stiftelsen har derfor fokus på egenproduksjon av mat. I løpet av det siste året har Bibi`s Home blitt omgitt av grønne vekster. det gror og spirer overalt. Når middagen står på bordet, kommer grønnsakene selvflgelig fra egen hage.

  Make Possible planlegger å bygge ytteligere fire nye hjem som alle skal ligge i nærheten av Mateves skole, og som skal gi rom for enda flere foreldreløse barn i fretiden.

  Mateves School, Arusha, Tanzania

  Barn blir totakt forvandlet når de får de grunnleggende behov møtt

  Make Possible åpnet i 2014 en ny skole i Mateves i Arusha, nord i Tanzania. Her får foreldreløse barn gå på skole hver dag. Flere av disse barna har i utgangspunktet ingen til å forsørge seg. De av barna som etterhvert har fått egen fadder i Norge har med det også fått et nytt sted å bo.  De av barna som ennå ikke har egen fadder, får i alle fall et varmt og næringsrikt måltid mat hver dag på skolen. I tillegg sender sjenerøse mennesker i Norge sko, klær og leker med når representanter fra Make Possible og faddere fra Norge reiser på besøk. Samtidig pågår arbeidet for fullt i Norge for å skaffe alle barna en fadder.

  Mange av barna som går på Mateves School har hatt en vanskelig start på livet. I tillegg til å ha mistet sine egne foreldre, har noen av barna blitt mishandlet og misbrukt av mennesker som egentlig skulle ta seg av dem. Etter at de kom til skolen har noen barn blitt omplassert i trygge hjem. Etter få uker ser vi en stor forskjell på disse barna.

  I samarbeid med kjøpmann fra Rema 1000 planlegger nå Make Possible å bygge ut skolen slik at enda flere barn får plass. I dag har skolen kun kapasitet til å ta imot elever på de tre laveste klassetrinnene i tillegg til førskoleklassene. Når skolen står ferdig utbygd vil alle klassetrinn på Primary School være inkludert i skoletilbudet.

  En stor takk til Rema 1000 som gjør dette mulig.

  Mateves School, Arusha, Tanzania

  Barn blir totakt forvandlet når de får de grunnleggende behov møtt

  Mange familier i Øst-Afrika rammes av AIDS hvor mødrene har både mistet sin mann og selv blitt smittet. Å stå i en slik situasjon, hvor man blir etterlatt med barn og samtidig har en livstruende sykdom, er helt forferdelig.

  Make Possible har etablert en helt spesiell arbeidsplass for kvinner som er rammet av  HIV/aids. På Zekana produserer kvinnene varer som både er flotte å se på, og nyttige i bruk.

  Zekana Women group er et "hjelp til selvhjelp" program. Her får kvinnene vise hva de er istand til å gjøre med sine egne hender, samtidig som de har sosialt felleskap i verdige omgivelser. Her skapes det nytt håp og en ny hverdag der de på nytt kan ta vare på seg selv og sine egne barn.

  Mferji, Rift Valley, Tanzania

  Foreldreløse barn får gå på skole

  I varme og ekstremt tørre «Rift Valley» nord i Tanzania,bor hundre foreldreløse masaibarn. Fattige landsbyboere gjør sitt aller beste for å hjelpe disse barna. Det store problemet er imidlertid at det finnes så få voksne her.

  Skolene i tanzania er gratis for alle. Det eneste kravet er at elevene skal ha skoleuniform. Dette er ofte årsaken til at foreldreløse barn ikke går på skolen. det er ingen som kjøper skoleuniform til dem. I Norge har sjenerøse mennesker sørget for at barna har fått både skoleuniform, et bedre stedå bo, samt all den omsorg som barna trenger hver dag.

  Monduli Juu, Tanzania

  På den andre siden av fjellet bor den lille masai-jenta, Sinyati. Hun er det aller første fadderbarnet som fikk hjelp gjennom Make Possible. Foreldrene til Sinyati døde av AIDS mens Sinyati var ganske liten. I 2008 bodde Sinyati sammen med tre brødre i familiens gamle jordhytte. Hun var mye alene, fordi brødrene gikk på skole, mange kilometer unna.

  Første gangen vi traff Sinyati var hun 6 år, men hun var svært underernært. Det siste halve året hadde Sinyati kun fått tak i litt mais å spise. Sinyati hadde derfor blitt veldig tynn og hadde et akutt behov for proteiner.

  Etter få måneder med kosthold som inkluderte egg, fisk kjøtt og grønnsaker, ble Sinyati stadig sterkere. Nå har hun flyttet inn i et moderne hus like i nærheten av skolen der hun følger undervisningen hver dag. Hennes nye foreldre tar godt vare på den vesle jenta, og sørger for at hun spiser nok og riktig mat. Sinyati har lagt på seg og fått normal vekt. Hun har et sprudlende og smittende humør. Latteren sitter løst, og hun har blitt en skikkelig solstråle for sine omgivelser.

  RTEmagicC_Sinyati_2008.jpg RTEmagicC_Sinyati_2011.jpg sinyati

  Sinyati hadde altfor lite mat i 2008. I dag er livet mye bedre, takket være en fadder i Norge.

  FAKTA OM TANZANIA

  Flag_of_TanzaniaHovedstad: Dodoma er den offisielle (Dar es Salaam blir regnet som reell hovedstad)
  Befolkning: ca 40,2 millioner, ca 43,5 % er under 15 år.
  Språk: Swahili og Engelsk
  Grenser: Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, DR. Congo, Zambia, Malawi og Mosambik
  Hiv/Aids: Ca. 8,8 % av befolkningen lever med Hiv/Aids (2003)

 • ETIOPIA

  Prosjekter:

  • Pillar of Hope, Teferikella.

  Pillar of Hope, Teferikella.

  Skole er en forutsetning for å kunne ha en bedre fremtid

  I november 2011 startet Make Possible et nytt prosjekt i Teferi Kela, et av Etiopias fattigste områder. Prosjektet som bærer navnet Pillar of Hope (PoH) gir ekstraundervisning for de som har hatt lite eller ingen skolegang. I tillegg gir PoH tre måltider mat hver dag, klær og sko, og alt annet som foreldreløse barn trenger for å kunne ha en tryggere oppvekst og en bedre fremtid.

  Prosjektet ledes av Solomon Abate. Solomon kommer opprinnelig fra Teferi Kela, men har bodd i Norge noen få år tidligere. Han har nå reist tilbake til Etiopia for å hjelpe de mange foreldreløse barna som bor i Teferi Kela.

  Teferi Kela er en liten ”kaffelandsby” som ligger en ca. 9 timers kjøretur med bil fra hovedstaden Addis Abeba. Her lever svært mange barn uten foreldre. De fleste av disse barna er under- og/eller feilærnærte, og har gjerne heller aldri gått på skolen. De få foreldreløse barna som har gått på skole, har som regel ikke tilegnet seg samme nivå av kunnskaper som sine jevnaldrende venner. Derfor er det viktig at disse barna får litt ekstra hjelp når de på nytt skal sette seg på skolebenken. Foreløpig er det 38 barn som har fått denne hjelpen i Teferi Kela. Prosjektleder Solomon Abate forteller at mange fler barn står på venteliste for å få plass på PoH.

  For noen år siden var det mange barnetiggere å se i gatene i Teferi Kela. I dag går de fleste av disse barn på skolen, og det er derfor knapt noen barnetiggere igjen i gatebildet. En av årsakene til at barna tidligere var ute på gaten for å tigge, var en ekstremt dårlig familieøkonomi. Barna ble satt til å tigge for å hjelpe familien med å skaffe nok mat. I dag har PoH satt igang flere inntektsbringende aktiviteter og på den måten skapt arbeidsplasser for de voksne. Mange barn kan dermed bruke tiden sin på skolebenken, og få den nødvendige kunnskapen som skal til for at de senere i livet skal kunne forsørge seg selv og sin egen eventuelle fremtidige familie.

  Skolemyndighetene er begeistret for den tilrettelagte undervisningen. De sier at barna som kommer inn i skolen etter å ha vært innom PoH-senteret står i dag på ingen måte tilbake for det de andre barna presterer. Ved en tidligere anledning var representanter fra myndighetene i Etiopia tilstede ved en markering på skolen for å overlevere diplomer til barna for god innsats på skolebenken. Det var til stor stas for både skolen, lærerne og ikke minst for barna selv.

  Det er et viktig mål for Make Possible at ethvert prosjekt så snart som mulig skal bli økonomisk uavhengig. Matvareprisene stiger hurtig over hele Afrika, og stiftelsen har derfor fokus på egenproduksjon av mat. Helt siden oppstart har make Possible og PoH hatt et nært samarbeid med de lokale myndighetene i Teferi Kela. Nå har myndighetene bestemt å selge et større landområde til PoH. Det aktuelle landområdet har god og fruktbar jord. I første omgang skal det dyrkes grønnsaker, settes i gang fiskeoppdrett og geiteoppdrett. Landområdet er stort nok til at prosjektet umiddelbart vil være selvforsynt med mat. I tillegg skal det som produseres utover eget behov selges for å finansiere andre kostnader i prosjektet.

  FAKTA OM ETIOPIA

  Flag_of_EthiopiaHovedstad: Addis Ababa
  Befolkning: ca 82,1 millioner.
  Språk: Amharic
  Grenser: Sudan, Eritrea, Djibouti, Somalia og Kenya
  Hiv/Aids: Ca. 2,3 % av befolkningen lever med Hiv/Aids

 • Kenya

  Prosjekter:

  • Jopeva, Lodwar, Kenya

  Jopeva, Lodwar, Kenya

  Enkle Jordsekk-hus og internett gir økt livskvalitet

  Familiehjemmet Jopeva ligger i utkanten av Lodwar nord i Kenya. I dette området er menneskene svært fattige. Lodwar er den største byen i nordvest Kenya. Klimaet her er ekstremt tørt med en normaltemperatur (middeltemperatur) tett oppunder tretti grader året rundt.

  Jopeva ble etablert av Peter Esekon i 2012.  Peter har selv vært gategutt og har sett hvordan mange barn har hatt det svært vanskelig etter at de har mistet foreldrene sine på grunn av HIV/aids. I forbindelse med studier i Tyskland, kom Peter også på besøk til Norge. En dag kom han i kontakt med, en av fadderkontaktene i Make Possible. Han ble inspirert av arbeidet til Make Possible blant foreldreløse barn, og kort tid etter ble han og hans kone Josephine enige om å starte et eget arbeid blant foreldreløse og vanskeligstilte barn i Kenya. 

  Peter var usikker på hvordan han skulle etablere dette arbeidet, og kom etterhvert i kontakt med sjenerøse mennesker fra Skedsmo utenfor Oslo. De har hjulpet Peter og Josephine gjennom hele etableringsfasen av prosjektet. De har også laget en egen hjemmeside for prosjektet Jopeva. Gjengen fra Skedsmo har også æren for at Jopeva i dag har kunnskap og folk som oppdaterer og vedlikeholder innholdet på hjemmesiden. (Se link til hjemmesiden nederst i artikkelen).

  Peter Esekon og hans kone Josephine har gjort sitt eget hjem om til et tilfluktssted for foreldreløse barn. I dag bor det seks barn i alderen 6 til 17 år i hjemmet deres . Jopeva sørger for at alle barna får både god og sunn mat, utdanning, skolemateriell, uniformer og ikke minst masse omsorg og kjærlighet. Skulle det være behov for det, har barna også tilgang på helsetjenester.

  Jopeva har som formål først og fremst å gi hjelp til foreldreløse barn og til barn som kommer fra svært fattige familier i lokalsamfunnet. For at barna skal ha muligheten til en bedre fremtid, er utdanning en absolutt forutsetning. Med kunnskaper får barna en reell mulighet til å unnslippe fattigdommen.

  Det unike ved Jopeva-prosjektet er kombinasjonen av enkel og billig kostruksjon av jordsekk-hus og oppkobling av mobilt bredbånd der det fra før ikke finnes slik infrastruktur. Tilgangen på internett har gjort det mulig å gi støtte til- og kommunisere med barn på en meget meningsfull måte. Med verktøy som Skype, YouTube og Google har barna fått opplæring i hvordan de kan søke kunnskaper på egen hånd, og på den måten finne konstruktive løsninger på vanlige hverdagsproblemer på egen hånd. Sammen har de allerede funnet ut hvordan de kan dyrke jorda på en måte som gir bedre og større avlinger. De har også fått innsikt i hvor viktig hygiene er for å forebygge god helse.

  Etter et par års drift innledet Jopeva og Make Possible et samarbeid. Målet er å gjøre både Jopeva og andre prosjekter mindre avhengig av hjelp utenfra. Ved å satse på inntektsgivende aktiviteter og matproduksjon skal prosjektene bli mest mulig selvfinansiert over tid. Samtidig ønsker vi å gi samtlige prosjekter bedre tilgang til internett. Gjennom fjernundervisning skal prosjektene oppmuntres til å ta ibruk nettet for å finne svar på enkle og mer avanserte utfordringer i livet.

  Link til Jopevas hjemmeside:
  jopeva.no

  FAKTA OM KENYA

  Hovedstad: NAIROBI
  Befolkning: ca 40,0 millioner.
  Språk: Største språkgruppe er Bantu.
  Grenser: Etiopia, Somalia, Tanzania, Sudan og Uganda
  Hiv/Aids: Ca. 6,1 % av befolkningen lever med Hiv/Aids