Om oss

Stiftelsen Make Possible hjelper deg å hjelpe foreldreløse barn

Stiftelsen Make Possible (MAP) ble opprettet 17.12.07 med det formål å gi foreldreløse barn en god fremtid, et trygt hjem og en omsorgsfull familie. I prinsippet er ikke formålet geografisk begrenset til Afrika, men for øyeblikket har stiftelsen ti prosjekter i fem forskjellige afrikanske land: Etiopia, Kenya, Malawi, Tanzania og Uganda.

Når vi i formålsparagrafen nevner “God framtid” mener vi at barna skal få mulighet til grunnskole etterfulgt av fagutdanning på yrkesskole eller universitetsnivå. Gjennom utdanning skal barna være rustet til å forsørge seg selv og sin eventuelle fremtidige familie.

Med “trygt hjem” mener vi at barnet skal få bo i et hus/hjem som har tilstrekkelig standard i forhold til normalstandarden i det landet barnet bor i, samt at barnet får vokse opp i omgivelser der sikkerhet og trygge rammer har prioritet.

Med ”omsorgsfull familie” mener vi et fellesskap der alle bidrar til gjensidig å utvikle hverandres ressurser og ferdigheter. En familie der barna får nødvendig oppmerksomhet og betingelsesløs kjærlighet og omsorg i enhver situasjon.

Stiftelsen finansierer virksomheten først og fremst ved frivillige gaver og dernest ved salg av annonser, kalendere og gaveartikler. Stiftelsen er godkjent av Innsamlingskontrollen i Norge og revideres av ES Revisjon i Narvik.

Innsamlede midler benyttes til:

  • Skolegang, mat, klær, helsetjenester
  • Bygging av skoler og boliger der foreldreløse får bo med en ny familie
  • Igangsetting av matproduksjon og andre aktiviteter for å gjøre hvert prosjekt mest mulig selvfinansiert

Stiftelsens grunnlegger, Jan Nestvold, er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen, og sitter som styreleder i stiftelsen. Motivasjonen for å etablere stiftelsen var et ønske om å hjelpe foreldreløse barn på en kostnadseffektiv måte der høyest mulig andel av de innsamlede pengene skulle komme barna tilgode. Siden oppstarten i 2007 har 100% av gaver fra enkeltpersoner og organisasjoner gått til formål, mens administrasjonskostnader har blitt finansiert av annonser og andre salgsinntekter. Stiftelsen har ingen ansatte i Norge. All aktivitet utføres av frivillige medarbeidere rundt omkring i hele landet.

Make Possible ønsker også å skape et engasjement i Norge. De som ønsker å hjelpe et eller flere foreldreløse barn, skal ha mulighet til dette gjennom frivillig innsats og / eller gjennom å registrere seg som fadder. (Se "Bli fadder").

I henhold til FNs Barnekonvensjon er vi er opptatt av at alle barn, uavhengig av nasjonalitet, religion og politikk skal få hjelp.

.

Stiftelsens styrerepresentanter:

Prosjektkoordinatorer:

Fadderkontakter Norge: