Med fokus på fremtiden

De fleste av barna som tilhører Pillar of Hope (MAPs arbeid i Etiopia) har aldri gått på skole. De har enten mistet begge foreldrene, eller så har ikke foreldrene mulighet til å gi de mat, klær og skolegang. I dag sørger norske faddere for at 38 barn i Terefi Kela får tre måltid om dagen, rene klær hver uke, og full skolegang.

barna

Terefi Kela er et enormt fattig område i Sør-Etiopia. Blant rundt 15 000 innbyggere, er det ingen som eier en privat bil. De aller fleste som bor i området er bønder. I følge daglig leder på Pillar of Hope-senteret, Solomon Abate, er eneste løsning på fattigdommen skolegang.  – Å gi barna utdanning, skaper håp og identitet. Skole er eneste måten å overleve på, slår han fast.

– Hvorfor er utdanning så viktig?

– Det skaper tilhørighet og stolthet at du mestrer å lese og skrive. Dersom du legger vinn på å tilegne deg kunnskap og ønsker å arbeide for å tjene penger, kommer du deg langt i Etiopia. Problemet er at mange av innbyggerne som bor her ikke ser ressursene som er rundt dem. Vi har en gryende natur og det finnes mange ulike inntektskilder. Men mange er dessverre late og vil heller tigge enn å jobbe hard for lønn. I tillegg er vanskelig å få seg jobb, nettopp fordi ingen tar tak i mulighetene, mener Solomon Abate. Han fortsetter – Jeg tror at dersom vi gir barna et eksempel til etterfølgelse, god utdanning og gode rollemodeller som er ærlige arbeidere, kan vi snu trenden vi opplever her i Terefi Kela.

Solomon ser på seg selv som et eksempel for lokalsamfunnet. Han har en god utdannelse fra hovedstaden Addis, har jobbet som lærer, og valgte i 2010 å søke lykken i Norge. Der fikk han kontakt med styreleder i MAP, Jan Nestvold som opplevde at Solomon hadde et stort hjerte for barn. Da Solomons asylsøknad ble avslått, valgte han å reise tilbake til Etiopia, og tilbake til Terefi Kela for å bygge opp MAPs barnehjem Pillar of Hope.

I dag går 38 barn på Pillar of Hope. Det er det første barnehjemmet i Terefi Kela, og har kapasitet til flere barn. Mange barn står allerede på venteliste for å få komme inn, men det trengs flere faddere for å hjelpe disse, – og alle barna som i årene fremover ikke vil få mat, klær og skole gjennom pårørende.

lokalbutikk
Solomon har tidligere bodd i Norge, og beskriver den lokale matbutikken som både ”Rema 1000” og ”Coop X-tra.”

– Det var et offer for meg å reise tilbake til fødebyen min Teferi Kela og igjen være en del av fattigdommen som finnes her. Men om ikke jeg hadde startet opp et barnehjem for alle de foreldreløse som finnes her, hvem ville gjort det da, spør Solomon. Han nevner eksempler på barn som uten å ha fått mat gjennom senteret, ville dødd av sult. Og det står mange barn på venteliste.

Hvordan fungerer barnehjemmet?

– Barna bor hjemme hos familie, venner eller slektninger om de ikke har foreldre. De kommer til oss for å få tre måltider om dagen, rene og nye klær, og undervisning til å kunne begynne på den offentlige skolen. De som går på den offentlige skolen, får klær og mat gjennom oss.

matutdeling
Solomon Abate og en av hans medarbeidere følger med på at barna får hentet dagens lunsj på Pillar of Hope.

– Hvorfor driver ikke Pillar of Hope en offentlig skole?

– Det er ikke et behov for det akkurat nå. Det er fordi at barna som vi tar inn har aldri vært på skolebenken. De har kun tilhørt gata, og det er en selvfølge at når vi får inn 11-åringer som ikke kan å lese og skrive, må de forberedes for å kunne få startet på den offentlige skolen. Vi har derfor forberedende spesialundervisning. Det vil si at etter at barna har fått den nødvendige undervisningen de må ha for å for eksempel få starte i 3.klasse, blir de integrert i den offentlige skolen, forklarer Solomon Abate.

Han håper at senteret vil fostre opp den neste generasjonens ledere, lærere og leger som kan bidra til utviklingen i den lille landsbyen. – Vi ønsker å hjelpe de fattigste av de fattige. Det finnes dessverre alt for mange av de, og om vi kan gi de mat i magen og en utdannelse, kan vi faktisk gjøre noe stort for fremtiden, slår han fast.

godevenner
Gode venner – to av de minste barna på Pillar of Hope.

Comments are closed.