Det spirer og gror overalt

tz_mat

Det er et viktig mål for Make Possible at prosjektene skal være mest mulig selvfinansiert. Et viktig steg på veien er å bli selvforsynt på mat. Noen steder er jorda så fruktbar at det kan høstes tre ganger om året. Dette bildet er fra et av prosjektene i Tanzania tidligere i år.

I samarbeid med fagfolk innen jordbruk holdt vi tidligere i år et kurs for våre medarbeider i Tanzania og Uganda. Hovedmålet er at vi så snart som mulig skal bli selvforsynt i alle våre prosjekter når det gjelder grønnsaker, frukt, kjøtt, fugl og fisk.

Pilotprosjektene som allerede er i gang, skal istandsette medarbeidere i effektivt jordbruk, hønse- dyre- og fiskeoppdrett. Mange av barna spiser allerede grønnsaker fra egen hage og noen har også fått smake på egg fra egen hønsegård. Snart kommer de første fiskene fra egne fiskeoppdrettsanlegg på små middagstallerkener.

kam_fred_mat

Prosjektleder i "Kamuli Childrens Home" i Uganda, Fred Ssempijja, har deltatt på kurs, og er allerede i gang med å produsere mye sunn og velsmakende mat til barna.

Som et ledd i vår satsning på bæredyktig utvikling av våre prosjekter, er vi igang med planlegging av fiskedammer. Oppdrett av fisk er svært effektivt og gir opptil 30 ganger mer proteiner enn for eksempel kvegdrift pr kvadratmeter. Fisk er også en viktig ingrediens i et sunt kosthold.

I Kamuli, Uganda har vi tilgang til vann i samme område hvor vi i dag dyrker noe grønnsaker. Her er det et naturlig elveleie som sikrer tilførsel av friskt vann gjennom hele året. Det koster kun kr. 11.000,- å bygge en fiskedam inkludert utplassering av settefisk. Vi planlegger å bygge tre slike dammer i Kamuli.

I Teferikella, Etiopia er kostnadene for fiskedammer noe høyere fordi vi må legge en duk under fiskedammene. Vi planlegger i første omgang å bygge 1-2 dammer i Teferikella.

geiter

Prosjektleder i HGGM-Mubende i Vest Uganda, Prosper Fordignity, har planer om oppstart av geiteoppdrett så snart som mulig i 2016. Bildet er fra et studiebesøk på en geitefarm i samme område.

Tidligere i sommer åpnet vi et nytt familiehjem i Mubende i Uganda som heter Prosper Family Home. Her er det allerede lagt planer for både fiskeoppdrett og geiteoppdrett. Inntektene fra geiteprosjektet vil få store konsekvenser for utviklingen videre for dette prosjektet. I Mubende finnes det flere hundre foreldreløse barn som aldri har gått på skole. Målet er å gjøre prosjektet tilnærmet selvfinansierende, og på den måten kunne hjelpe mange flere barn.

Også i Malawi dyrkes det grønnsaker. I løpet av neste år håper vi på å kunne utvide matproduksjonen her kraftig. For at dette skal være mulig, må vi først gjerde inn et større landområde for å hindre at dyr kommer inn og spiser opp avlingene.

I Malawi har våre samarbeidspartnere også satt i gang et prøveprosjekt med oppdrett av gris og høner.  Det skal bli spennende å følge resultatene fra dette prøveprosjektet. Lykkes det, vil dette kunne få stor betydning for mange hundre foreldreløse barn, som da vil kunne gå en lysere fremtid i møte.

Malawi-ALC

Det spirer og gror i Malawi. I løpet av de neste årene er målet å øke produksjonen kraftig, så prosjektene i Malawi kan være selvforsynt med mat.

 

 

Comments are closed.